מודעה שפורסמה בעיתון הארץ בתאריך 3/7/2020: גילוי דעת בנושא האוטונומיה המוסדית – בחינות בתקופת קורונה