גילוי דעת של מרצות ומרצים לדיני עבודה מפקולטות למשפטים ויחסי עבודה | 25.1.23