גילוי דעת של חברים וחברות באקדמיה הצעירה הישראלית בהווה ובעבר | 14.2.23